logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Instrukcje i procedury

Instrukcja użytkownika SOWA EFS RPDS dla Wnioskodawców/Beneficjentów

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Wnioskodawców/ Beneficjentów.

Link do instrukcji v.1.0 (plik PDF 2,97 MB)

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu SOWA EFS RPDS

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu SOWA EFS RPDS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokument zawiera istotne informacje dotyczące kontaktu z linią wsparcia dla użytkowników SOWA EFS RPDS.

Link do procedury...

Strona 4 z 4