logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

RPDS.10.02.03-IZ.00-02-382/20 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie
10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-02-10 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-03-16 08:00:00
Data zakończenia naboru
2020-04-06 15:00:00

RPDS.08.07.00-IP.02-02-379/20 - Nabór wniosków

Opis

Nabór w trybie konkursowym na projekty z zakresu wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne, w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2020-01-21 10:46:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-02-24 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-03-06 15:30:00

RPDS.10.04.01-IZ.00-02-375/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-12-20 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-01-21 08:00:00
Data zakończenia naboru
2020-02-11 15:00:00

RPDS.10.04.01-IZ.00-02-378/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny w trybie pozakonkursowym

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie
10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-12-16 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-12-19 08:00:00
Data zakończenia naboru
2020-01-08 15:00:00

RPDS.08.05.00-IP.02-02-376/19 - Nabór wniosków

Opis

Nabór w trybie konkursowym projektów na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Priorytet
8 Rynek pracy
Działanie
8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-12-05 12:27:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-03-05 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-03-13 15:30:00

RPDS.09.03.00-IP.02-02-374/19 - Nabór wniosków

Opis

Nabór w trybie konkursowym projektów z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-11-21 11:37:00
Data rozpoczęcia naboru
2020-01-07 00:01:00
Data zakończenia naboru
2020-02-19 15:30:00

RPDS.10.01.04-IZ.00-02-370/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-10-10 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-11-12 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-11-29 15:00:00

RPDS.09.01.01-IP.02-02-366/19 - Nabór wniosków

Opis

Naboru projektów składanych w ramach typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej

Priorytet
9 Włączenie społeczne
Działanie
9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie
9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-09-25 10:52:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-10-28 00:01:00
Data zakończenia naboru
2019-12-16 15:30:00

RPDS.10.01.01-IZ.00-02-362/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs horyzontalny

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-08-21 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-09-24 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-10-10 15:00:00

RPDS.10.01.03-IZ.00-02-363/19 - Nabór wniosków

Opis

Poddziałanie 10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs dla ZIT AJ

Priorytet
10 Edukacja
Działanie
10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AJ
Nazwa instytucji pośredniczącej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Status
Opublikowany
Data publikacji
2019-08-21 08:00:00
Data rozpoczęcia naboru
2019-09-24 08:00:00
Data zakończenia naboru
2019-10-10 15:00:00

Strona 1 z 12