logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Instrukcje i procedury

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym – wersja 1.0

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla naborów w trybie nadzwyczajnym współfinansowanych z EFS organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD).

 

 Link do instrukcji ( Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym – wersja 1.0  ) v 1.0

OBOWIĄZUJE DLA NABORÓW W TRYBIE NADZWYCZAJNYM OGŁOSZONYCH OD 15 LISTOPADA 2022 R.

 

 

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dla naborów w trybie nadzwyczajnym współfinansowanych z EFS organizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD) wersja 1.0 z 15 listopada 2022 r. obowiązuje w naborach nadzwyczajnych ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowej 10, w Działaniu 10.2 i 10.3 RPO WD 2014-2020 r. od 15 listopada 2022 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.8

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 Link do instrukcji (plik PDF - 0.8 MB ) v 1.8 OBOWIĄZUJE DLA NABORÓW OGŁOSZONYCH OD 20 GRUDNIA 2019 R.

Instrukcja z zaznaczonymi zmianami (PDF 0.9 MB) v 1.8

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.8 z dnia 19 grudnia 2020 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od 20 grudnia 2019 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.7

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 0,8 MB ) v 1.7      OBOWIĄZUJE DLA NABORÓW OGŁOSZONYCH OD 25 WRZEŚNIA 2019 R. DO 19 GRUDNIA 2019 R.

Instrukcja z zaznaczonymi zmianami (plik PDF 1,0 MB) v 1.7

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.7 z dnia 25 września 2019 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od 25 września 2019 r do 19 grudnia 2019 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.6

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 0,8 MB ) v 1.6  WERSJA ARCHIWALNA

Wykaz zmian

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.6 z dnia 21 sierpnia 2019 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od 21 sierpnia 2019 r.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.5

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 1 MB ) v 1.5  WERSJA ARCHIWALNA!

 Wykaz zmian (plik PDF 352 KB) 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.5 z dnia 7 maja 2018 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od 8 maja 2018 r.

Strona 1 z 4