logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

O systemie

Informacje ogólne o Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS RPDS

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dalej SOWA EFS RPDS) jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Główne zadania realizowane przez SOWA EFS RPDS:

  • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu do instytucji pośredniczącej (Instytucji Ogłaszającej Konkurs)
  • Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami
  • Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów
  • Komunikacja i korespondencja

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie lub fiszki projektu zawartego w SOWA EFS RPDS.
Pomoc w zakresie wypełniania wniosku można znaleźć w zakładkach „Pomoc” lub „Często zadawane pytania”.
W przypadku problemów technicznych zaleca się kontakt z działem wsparcia technicznego, zgodnie z dostępną procedurą. Karta elektronicznego formularza zgłoszenia błędu znajduje się w stopce pod linkiem Zgłoś problem.

 

System przygotowany przez Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.