logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Dostępność

Dostępność Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS RPDS

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwany dalej SOWA EFS RPDS) jest tworzony z myślą o tym, aby dać możliwość samodzielnego obsłużenia systemu również przez osoby z różnego rodzaju dysfunkcjami. Dążymy do tego, aby system spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012r.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po systemie za pomocą klawisza Tab.
2. W całym systemie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę systemu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
3. System jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
4. Całość systemu oparta jest na stylach CSS.
5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone w SOWA EFS RPDS są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Kontakt
Prosimy o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących kwestii dostępności SOWA EFS RPDS za pośrednictwem formularza zgłaszania problemów dostępnego w stopce systemu – link Zgłoś problem.

Przydatne linki
1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0
2. Polskie tłumaczenie WCAG