logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

 

Ochrona prywatności
Województwo Dolnoślaskie - Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy  przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych EFS dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej SOWA EFS RPDS). Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania SOWA EFS RPDS. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem SOWA EFS RPDS przeznaczone są wyłącznie na użytek instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS w ramach RPO WD 2014-2020.

Administrowanie SOWA EFS RPDS
Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem SOWA EFS RPDS, podejmowane są poprzez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychyu (58-306) przy ul. Ogrodowej 5b.

Gromadzenie danych
I.   Wszelkie dane pochodzące od użytkowników systemu uzyskiwane są podczas korzystania z SOWA EFS RPDS – wśród nich mogą być:

1.  informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;
2.  informacje uzyskiwane podczas korzystania z SOWA EFS RPDS – wśród nich mogą być:

a.   informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czasy aktywności na serwerze, ilość jednoczesnych sesji użytkownika;
b.   adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;
c.   pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Mechanizm cookies
I.    Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SOWA EFS RPDS.
II.   Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
III.  Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników SOWA EFS RPDS.
IV.  Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
V.   Pliki cookies na komputerach użytkowników mogą być przechowywane w celu:

1.  właściwego dopasowania SOWA EFS RPDS do potrzeb użytkowników;
2.  zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
3.  tworzenia statystyk oglądalności SOWA EFS RPDS.

VI.  Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności SOWA EFS RPDS.

Wykorzystywanie danych
I.   Dane zbierane w ramach SOWA EFS RPDS służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony SOWA EFS RPDS.
II.  Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS w ramach RPO WD 2014-2020. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics.
III.  Instytucje zaangażowanych we wdrażanie EFS w ramach RPO WD 2014-2020 mogą sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie mogą zawierać żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Bezpieczeństwo
I.   Województwo Dolnoślaskie - Dolnosląski Wojewódzki Urząd Pracy  dokłada wszelkich starań, aby chronić SOWA EFS RPDS przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
II.  Serwisy zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiany
W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej dla SOWA EFS RPDS, odpowiednia modyfikacja zostanie zamieszczona w niniejszym miejscu.