logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Dlaczego wkład własny prywatny (5.10.2.1) w szczegółowym budżecie jest inny niż w budżecie projektu?

W punkcie 5.10.2.1 zliczany/sumowany jest cały wkład własny prywatny z kosztów pośrednich oraz wkład własny prywatny z kosztów bezpośrednich (przy wydatkach).

Brak możliwości dodania/przyporządkowania partnera do zadania. Jak dodać partnera?

W przypadku braku - wprowadzonego wcześniej -  partnera na liście rozwijanej przy zadaniu, należy zatwierdzić sekcję "Wnioskodawca/Beneficjent", po czym sekcję "Zadania, trwałość rezultatów" należy odświeżyć za pomocą checkboxa Odśwież dane (prawy górny róg) lub za pomocą skrótu Ctrl+F5 (na sekcji edytowalnej).

Brak możliwości dodania partnera w uzupełnianym wniosku w punkcie 2.10. Jak dodać partnera?

W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, należy zaznaczyć pole typu checkbox Partnerzy i wybrać opcję “Edytuj partnerów projektu”. Następnie należy wybrać właściwego partnera z listy rozwijanej oraz kliknąć przycisk „Dodaj partnera”. Informacje zawarte na liście rozwijanej oraz w pkt. 2.10.1.2 – 2.10.1.8 wypełniane są automatycznie, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych o Partnerach projektu.

Szczegółowe dane o Partnerach i Innych Podmiotach wprowadzamy na kaflu Wnioskodawca/beneficjent -> Partnerzy / Inne Podmioty ->  Dodaj nowego partnera / inny podmiot.

Dlaczego system informuje, że partner w sekcji 'Zadania, trwałość rezultatu' musi zostać dodany?

W przypadku braku partnerów w projekcie lub realizacji zadania przez lidera/wnioskodawcę,  w sekcji 'Zadania, trwałość rezultatu' w polu Partner realizujący zadanie, z gotowej rozwijanej listy należy wybrać lidera/wnioskodawcę.

Sekcja w edycji przez #. Dany użytkownik nie jest zalogowany. Dlaczego nie można edytować sekcji?

Edycja danej sekcji przez innego/drugiego użytkownika, będzie możliwa po zatwierdzeniu sekcji przez użytkownika #  z komunikatu.

Strona 1 z 2