logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Aktualności

Przerwa serwisowa !!!

Uwaga!
Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2020 r. w godzinach 11:00 – 11:30 nastąpi chwilowa przerwa w dostępie do systemu SOWA. W tym czasie nie będzie możliwa prace w systemie. Dla bezpieczeństwa danych zalecamy i prosimy o zapisanie wszelkich prac i wylogowanie się z systemu przed godziną 10.55.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Administratorzy systemu

Przerwa serwisowa !!!

Uwaga!
Informujemy, że w dniu 04 maja 2020 r. w godzinach 13:00 – 14:00 nastąpi chwilowa przerwa w dostępie do systemu SOWA. W tym czasie nie będzie możliwa prace w systemie. Dla bezpieczeństwa danych prosimy o zapisanie wszelkich prac i wylogowanie się z systemu przed godziną 12.55.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Administratorzy systemu

 

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS - 2020-01-29

Z dniem 29.01.2020 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu SOWA oraz do Oświadczeń użytkownika Systemu SOWA. Zmiany dotyczą sposobu informowania o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz podstawy prawnej i zakresu przetwarzanych danych w ramach RPO WD 2014-2020. 

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją Regulaminu i Oświadczenia.

Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

Regulamin (obowiazuje od 2020-01-29 do ... )

Oświadczenie (obowiązuje od 2020-01-29 do ... )

Nieaktualna wartość w etykiecie pola 7.2 - Dotyczy konkursów ogłoszonych od 25 września 2019 r. !!!

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zmienimy nagłówek w części 7.2 wniosku - Sposób pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W obecnym kształcie nagłówek ten informuje o obowiązku szczegółowego uzasadnienia i analizy źródeł finansowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość których wartość jednostkowa jest równa lub przekracza 3500 zł netto. Obecnie wymóg ten dotyczy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość których wartość jednostkowa jest równa lub przekracza 10 000 zł netto. Instrukcja wypełniania wniosku została już dostosowana do wymogów ww. wytycznych, natomiast modyfikacja nazwy pola zostanie wprowadzona wkrótce. Do tego czasu należy stosować zapisy aktualnej Instrukcji wypełniania wniosku pomimo nieaktualnego zapisu w nazwie pola –  nie będzie to traktowane jako błąd na etapie oceny projektu, ale może wymagać korekty na którymś z etapów procesu wyboru.

Zmiana instrukcji wypełniania wniosku w systemie SOWA EFS RPDS

Szanowni Państwo,
W zakładce Pomoc zamieściliśmy „Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (…)” – wersja 1.7która obowiązuje w konkursach ogłaszanych od 25 września 2019 r.
Zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania zapisów do zmienionych „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Doprecyzowaliśmy także zapisy niektórych części instrukcji. Dla ułatwienia zamieszczamy dla Państwa plik w trybie śledzenia zmian, w którym wyróżnione zostały wszystkie modyfikacje.

Strona 1 z 3