logo
SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH EFS
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
OSIE PRIORYTETOWE: VIII, IX, X

Aktualności

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS

Z dniem 16.01.2019 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu SOWA oraz do Oświadczenia użytkownika Systemu SOWA EFS RPDS oraz Wnioskodawcy/Beneficjenta będącego osobą fizyczną. Zmiany dotyczą głównie zakresu danych przetwarzanych w ramach RPO WD 2014-2020.

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją Regulaminu i Oświadczenia.

 
Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

 
Regulamin (obowiazuje od 16.01.2019 do 29.01.2020 ) Wersja Archiwalna!

Oświadczenie (obowiązuje od 16.01.2019 do 29.10.2020 ) Wersja Archiwalna!

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS

Z dniem 21 września 2018 r. wchodzą w życie nowe wersje Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenia użytkownika Systemu Obsługi wniosków Aplikacyjnych.

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją Regulaminu i Oświadczenia.

 
Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

 

Regulamin (obowiazuje od 21.09.2018 do do 15.01.2019 ) WERSJA ARCHIWALNA!

Oświadczenie (obowiązuje od 21.09.2018 do 15.01.2019 ) WERSJA ARCHIWALNA!

Aktualizacja Regulaminu i Oświadczenia SOWA EFS RPDS w związku z RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe wersje Regulaminu korzystania z Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz Oświadczenia użytkownika Systemu Obsługi wniosków Aplikacyjnych.

W związku z tym, po zalogowaniu się do systemu użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z nową wersją regulaminu i oświadczenia.

 

Akceptacja nowej wersji regulaminu i oświadczenia jest niezbędna w celu uzyskania dostępu do systemu.

 

Regulamin (obowiazuje od 25.05.2018 do 20.09.2018 )

Oświadczenie (obowiązuje od 25.05.2018 do 20.09.2018 )

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.5

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 1 MB ) v 1.5  AKTUALNA !!!

 Wykaz zmian (plik PDF 352 KB) 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.5 z dnia 7 maja 2018 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od 8 maja 2018 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4.1

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu - wersja 1.4.1 dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Link do instrukcji (plik PDF 0.9 MB ) v 1.4.1  WERSJA ARCHIWALNA

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 (dla konkursów współfinansowanych z EFS) wersja 1.4.1 z dnia 26 stycznia 2018 r. obowiązuje we wszystkich konkursach ogłoszonych w ramach Osi Priorytetowych 8, 9 i 10 RPO WD od dnia 29 stycznia 2018 r.

Informujemy, że zakres merytoryczny niniejszej Instrukcji jest tożsamy z Instrukcją w wersji 1.4, a wprowadzone zmiany wynikają jedynie z dostosowania dokumentu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Strona 2 z 3